“Aulaua laul” (pulmalaul)

“Aulaua laul” (pulmalaul)1. Kae_ks–kae, näe, näe,
kae–jo–kae, kae, näe, näe,
2. kelle laudõ küll laaditadas,
kelle jo kelle laudõ laaditadas,
3. määntsit süüke siin säetässe,
määntsit jo määntsit süüke säetässe?
4. Au–lääte–lauda küll astumahe,
au–jo–lääte–lauda astumahe,
5. leemeliuda läät liikumahe.
leeme–jo lääde–liuda liikumahe.
6. Näiokõnõ küll noorõkõnõ,
näio–jo–näiokõnõ noorõkõnõ,
7. mi meeli–sa–mar´akõnõ,
mi jo mi meelimar´akõnõ,
8. setä tiiä–s hellä mu hingekene,
tiiä–s jo tiiä–s hellä hingekene,
9. mõista–s mar´a– mu –meelekene,
mõista–s jo mõista–s mar´ameelekene,
10. saaja’ saava’ sjool suvõl,
saaja’ jo saaja’ saava’ sjool suvõl,
11. kihla’ sjool küll keväjällä,
kihla’ jo kihla’ sjool keväjällä.
12. Sinno_ks kai ma kar´ussõsta,
sinno jo sinno kaie kar´ussõsta,
13. virvet vitsa–küll–võtijasta,
virvet jo virvet vitsavõtijasta.
14. Edo sinno taad imekeistä,
edo jo edo sinno imekeistä,
15. kallist sinno taad maamakõista,
kallist jo kallist sinno maamakõista,
16. nakas varra tä valmistama,
nakas jo nakas varra valmistama,
17. inne aigo tä ehtimähe,
inne–jo–inneaigo ehtimähe.
18. Olnu_ks munast moro päällä,
olnu jo olnu munast moro päällä,
19. liblikasta küll lilliaiah,
libli–jo–liblikasta lilliaiah.
20. Olõt usku sa oigõta,
olõt jo olõt usku oigõta,
21. olõt viitä sa vesselätä,
olõt jo olõt viitä vesselätä.
22. Kui sa saadõ_ks peio kodo,
ar´a jo ar´a saadõ peio kodo,
23. saat kaasa kui kastõrahe,
kabo jo saatõ kaasa kastõrahe,
24. umma usku sa unõhtagu–i,
umma jo umma usku unõhtagu–i,
25. umma muudu sa muilõ anku–i.
umma jo umma muudu muilõ anku–i.
26. Saadõ_ks pehme sa perrehe,
saadõ jo saadõ pehme perrehe,
27. nakat koto sa kullõma,
nakat ja nakat koto kullõma.

Leelokoor Leiko
Eeslaulja: Maria Rõžikova
Killõ: Anastassia Puhm

Leiko koor

1. kanal: Maria Kriiskamäe
2. kanal: Maime Kapten,
3. kanal: Lidia Lind
4. kanal: Anastasia Puhm
5. kanal: Maria Rõžikova
6. kanal: Maria Enno
7. kanal: Anna Kullimaa
8. kanal: Veera Hirsik