“Hähkämine” (pulmalaul)

“Aulaua laul” (pulmalaul)1. Näiokõnõ_ks sa noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–,
2. mi_ks meeli sa mar´a–, mar´akõnõ, mar´a–, mar´okõnõ, mar´a–.
3. Lääde kotost sa mine–, minemähe, mine–, minemähe, mine–,
4. ese majast sa kallu–, kallumahe, kallu–, kallumahe, kallu–.
5. Ette_ks heidä sa Essu, Essu risti, Essu, Essu risti Essu.
6. Jummal teedä sis juha–, juhatassõ, juha–, juhatassõ, juha–.
7. Näiokõnõ sa noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–,
8. olõt usku sa oi–, oigõta, ojo–, oigõta ojo–,
9. viitä olõt sa vesse–, vesselätä, vesse–, vesselätä, vesse–.
10. Umma_ks usko sa unõ–, unõhtagu–i, unõ–, unõhtagu–i, unõ–.
11. Usko panõ sa ui–, uibohe–, ujo–, uibohe, ujo–.
12. viitä panõ_ks sa visla, vislapuuhtõ, visla–, vislapuuhtõ, visla–.
13. Uibo ommõ sääl uja,  uja veereh, ujo, uja veereh, ujo,
14. vislapuu om külä, külä veereh/otsah, külä–, külä otsah, külä–.
15. Näiokõnõ_ks sa noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–.
16. puuhu panõ sa tuvi, tuvi putsai, tuvi, tuvi putsai, tuvi.
17. siilo ala_ks sa sini, sini siibo sini, sini siibo sini.
18. A ku_ks saasõ sul elo, elo ikäv, elo, elo ikäv, elo,
19. kalki saasõ vast kasu–, kasumine, kasu–, kasumine, kasu–.
20. Võta puust sis tuvi, tuvi putsai, tuvi, tuvi putsai, tuvi,
21. siilo alta sis sini, sini siibo, sini, sini siibo, sini.
22. Tulõ kodo sa tunni–, tunnikõsõst, tunni–, tunnikõsõst, tunni–,
23. ese majja sa veid´o–, veid´okõsõst, veid´o–, veid´okõsõst, veid´o–.
24. Ar´a sütüs sis süä–, süämekene, süä–/süjo–, süämekene, süa–/süjo–,
25. üle lätte sul kalki, kalki meeli, kalki, kalki meeli, kalki.
26. Näiokõnõ_ks sa noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–, noorõkõnõ, noorõ–,
27. hallõ ommõ sinno hani–, hanikõista, hani–, hanikõista, hani,
28. pall´o hallõ sinno partsi–, partsikõista, partsi–, partsikõista, partsi–.

Leelokoor Leiko
Eeslaulja: Lidia Lind
Killõ: Maria Rõžikova

Leiko koor

1. kanal: Maria Kriiskamäe
2. kanal: Maime Kapten,
3. kanal: Lidia Lind
4. kanal: Anastasia Puhm
5. kanal: Maria Rõžikova
6. kanal: Maria Enno
7. kanal: Anna Kullimaa
8. kanal: Veera Hirsik