Laulkõ summah seto naasõ’

Küla / koor: Kosselka

Eestütleja: Maarja Pähnapuu
Killõ: Anne Petserimägi

1991

Tulli üles hummogulta, kuuli linik leelotavat,
Laulkõ summah seto naasõ’, pikä linige pidäjä
Tulli üles hummogulta, päävüü jo pääle kaie,
Tulli üles hummogulta, hammõ haari jo kõnõlda’,
Tulli üles hummogulta, siidi kõik õks silmi pühe,
Tulli üles hummogulta, sõlg kaapah sõnno iki,
Tulli üles hummogulta, panni ette laja põllõ,
Tulli üles hummogulta, suurõ sõlõ rinda panni,
Tulli üles hummogulta, panni sõna’ sõlõ ala,
Tulli üles hummogulta, laulu’ (panni) laja põllõ ala,
Tulli üles hummogulta, kääni suu siis Soomõ poolõ.

ERA, DH 222 (20) < Kosselka k. - Vaike Sarv, Kari Hakala < Maarja Pähnapuu ja koor (Helsingi 16.11.1991).