Listen and
sing along

On this page you can listen to several archive recordings of Seto leelo. Some of them are regular recordings and the others, the so-called “karaoke” songs, are very rare Seto leelo multi-channel recordings. In karaoke songs, it is possible to listen to different voices of the Seto choir, because each singer's voice is recorded with a separate microphone (other voices are still heard, but more quietly in the background). These recordings give a very good overview of the rich polyphony of the Seto leelo. There are quite a few multi-channel recordings and they are a real treasure as the teaching material, because from the regular recordings, where all the voices sound together it is very difficult to listen to the nuances of the different tunes.

Hiir´okõnõ, hal´kõnõ

Village / choir: Nedsaja

Lead Singer: Jekaterina Lummo
Killõ: Anna Uibo

1973

Kadrilaul

Village / choir: Haudjasaare

Lead Singer: Agrepina Pihlaste
Killõ: Anna Arumets

1961

Väravamäng

Village / choir: Meremäe

Lead Singer: Veera Tulik
Killõ: Maria Säde

1972

Tahtu-is kuiki meil kodo minnä

Village / choir: Helbi

Lead Singer: Jefimia Leigri

1972

Lääme vihta veerümähe

Village / choir: Põrste

Lead Singer: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1983

Käve teedä käärolist

Village / choir: Põrste

Lead Singer: Veera Pähnapuu

1977

Laulkõ summah seto naasõ’

Village / choir: Kosselka

Lead Singer: Maarja Pähnapuu
Killõ: Anne Petserimägi

1991

Truba Taar´a

Village / choir: Meremäe, Uusvada

Lead Singer: Olga Lohk
Killõ: Maria Möldri

1990

Hoi tara, või tara, naase’ naka laulõmahe

Village / choir: Tonja

Lead Singer: Anne Vabarna

1934

Maaselitsa, veeselitsa

Village / choir: Mikitamäe

Lead Singer: Olga Ohtla
Killõ: Anne Pall

1986

Mäe hääl, hannaga’

Village / choir: Tonja

Lead Singer: Anne Vabarna

1949

Väravamäng

Village / choir: Obinitsa

Lead Singer: Jefimia Mast
Killõ: Anastasia Lust

1972

Vot om hüäkene

Village / choir: Saatse

Lead Singer: Senni Kivitalo
Killõ: Aleksandra Hammas

1990

Tulõ sõsar mäe pääle

Village / choir: Värska, Leiko

Lead Singer: Liidia Lind
Killõ: Maria Raudla

1990

Rikas puu

Village / choir: Põrste

Lead Singer: Veera Pähnapuu

1970

Lätsi alla lilli

Village / choir: Nedsaja

Lead Singer: Jekaterina Lummo

1972

Kitsõlaul

Village / choir: Mikitamäe

Lead Singer: Olga Ohtla

1972

Sinilill-paiopill

Village / choir: Põrste

Lead Singer: Veera Pähnapuu

1977

Rikka ja vaesõ mäng

Village / choir: Kosśolka, Molniga, Sabelina

Lead Singer: Maria Pähnapuu ja Jevdokia Raat
Killõ: Anna Petserimägi

1979

Tütarlatsõ’ linnukõsõ’

Village / choir: Hait, Lill

Lead Singer: Olga Matvejeva
Killõ: Lidia Kondratjeva

2008

Truba Taaŕa

Village / choir: Värska, Leiko

Lead Singer: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Kõokõnõ, tammõkõnõ

Village / choir: Värska, Leiko

Lead Singer: Anna Kõivo

1990

Kits läts orgo

Village / choir: Obinitsa

Lead Singer: Aleksandra Pilbe

1981

Sedä seto laulu

Village / choir: Põrste

Lead Singer: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1977

Pöörälaul

Village / choir: Värska, Leiko

Lead Singer: Anastassia Puhm
Killõ: Maria Rõžikova

2006

Karavuut

Village / choir: Mikitamäe, Helmine

Lead Singer: Veera Lunda
Killõ: Olga Luga

1998

Handa, handa, hahekõsõ’

Village / choir: Värska, Leiko

Lead Singer: Lidia Lind
Killõ: Maria Raudla

Kuldnõ noorik

Village / choir: Napi

Lead Singer: Nasta Puiestee
Killõ: Anne Ploompuu

1973

Kats sõsart kargasõ’

Village / choir: Värska, Leiko

Lead Singer: Anna Kõivo
Killõ: Maria Raudla

1990

Transvaal

Village / choir: Uusvada

Lead Singer: Nikolai Jallai
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Leigotamine

Village / choir: Meremäe mehe'

Lead Singer: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1995

Laul läts läbi Setomaa

Village / choir: Põrste

Lead Singer: Veera Pähnapuu

1995