Kujutle, et oled Setomaal külapeol, kus ühes ringis näed laulmas rahvarõivis naisi ja teises pundis juhuslikult kokku saanud külamehi. Laul kostub kaugele, on võimas ja ei saa justkui kunagi otsa – üks laul lõppeb ja teine algab. Igaüks võib uue laulu üles võtta ja kõik oskavad kohe kaasa laulda. Tundub põnev, harjumatu, ootamatu?! Sõnad näivad arusaamatud, viisid võõrad, aga ühine laulurõõm on kadestamisväärne. Mõtled, kas ka sina võiksid ja julgeksid astuda sellesse lauluringi? Mis on seto leelo – laulutraditsioon, mis on püsinud juba 2000 aastat? Kas seda on võimalik õppida?

Mis on seto leelo?

Seto laulupärimus

Seto pärimuskultuuris on laulul keskne koht. Miks üldse lauldi, millest lauldi, kus lauldi? Millised on olnud erinevad laulmisolukorrad ja kuidas on seto laul läbi aja muutunud? Milliseid erinevaid laule Setomaal veel lauldakse peale leelo? Milline on Setomaale omane kirikulaul?

Uuri edasi

Seto leelo viisid

Seto leelot lauldakse mitmehäälselt. Kuidas seto leelole omane mitmehäälsus kujuneb? Kuidas laulda killõt või alumist torrõt? Mille poolest erinevad vanema ja uuema päritoluga laulud ja miks on hea orienteeruda seto laulude helilaadides? Mida tähendab pooltoon-poolteisttoon-laad ja miks seda tänapäeval üha vähem kuulda on?

Uuri edasi

Seto leelo sõnad

Miks kõlab seto keel lauludes pisut teistsugusena kui tavalistes setokeelsetes vestlustes või tekstides? Mida peaks teadma ise leelosõnu luues? Millised vanad sõnaseadmise tarkused kipuvad tänapäevaste laulusõnade seast kaduma? Mis on värsimõõt ja mispärast see leelo laulmise juures oluline on?

Uuri edasi

Kuula ja laula kaasa

Kuidas kõlas seto leelo 100 aastat tagasi? Aga 50 või 20 aastat tagasi? Kas traditsiooniliste leelokooridega koos laulda on keeruline? Kui palju eri hääli ja viisivariante võib ühest laulust leida ja kuidas iga üksik hääl kõlab? Kuidas aitavad mitmekanalisalvestused seto leelost paremini aru saada? Milliseid laule lauldakse tänapäeval seto külapidudel ehk kirmastel ja kuidas need kõlavad? Kas suudad ise ära õppida mõne seto laulu, et järgmisel kirmasel julgelt lauluringi astuda?

Uuri edasi

Vaata

Milliseid filme ja videoklippe on seto leelo ja Setomaa kohta läbi aegade tehtud ja kust neid leida? Millest kõnelesid lauluemad kui neilt kommete, laulmise ja elu-olu kohta küsiti? Millised olid setode pulmakombed 1960ndatel ja 2000ndatel aastatel? Kuidas kõlab õigeusu kirikulaul Setomaal ning kuidas on seto laulutraditsioone alal hoitud kaugel Siberis?

Uuri edasi