Ilolinõ

Petserimaa, mu sünnükotus,
armas, kallis Setomaa,
Petseri kloostri kelli helü
kavvõndõhe kuulda om.

  1. aastal kutsus Rahasepa Mari kokku Põlvas elavad seto juurtega naised ja mehed, loodi Põlva Seto Selts. Mõned korrad peale esimesi kokkusaamisi tekkis seltsi liikmetel soov hakata laulma seto leelot. Nõnda sündiski leelokoor Ilolinõ. Saame kokku Põlva linnas, kuid kõik meie naised on seto päritolu. Meie koorile on olulisemad tähtpäevad mihklipäev, lihavõtted, suvistepühad, talsipühad ja maarjapäev. Käime koos, et tähistada ühiselt seto pühasid ja hoida Põlva kandi seto kogukonda.

Petserimaa, mu sünnükotus
armas, kallis Setomaa,
Petseri kloostri kelli helü
kavvõndõhe kuulda om.

  1. aastagal hõigas Rahasepa Mari kokko Põlva seto juuriga naase’ ni mehe’ ja tetti Põlva Seto Selts. Pääle edimätsi kokkosaamisi tahtsõ seldsi rahvas naata leelotama ni saigi leelopark Ilolinõ. Mi saami kokko Põlva liinah, a kõigil naisil omma’ seto juurõ’. Meile omma’ kõkõ tähtsäbä’ pühä’ Mihklipäiv, lihavõõdõ’, suvistõpühi, talsipühi ni Maaŕapäiv. Mi saami kokko, et pitä’ seto pühhi ni hoita’ üteh Põlva nulga seto rahvast.

Piirkond
Põlva

Juhendaja/eestvedaja
Svetlana Roht

Kontakt
+372 5596 6822
svetlana.roht@mail.ee

Facebook

Nulk
Põlva

Oppaja/vedosnik
Svetlana Roht

Kirota’ ja helsta’
+372 5596 6822
svetlana.roht@mail.ee

Facebook

Esinemised

Kuna hetkel tugev eeslaulja puudub, siis esinemisi ette ei võeta.

Esinemisõ'

Parihlla mi esinemiisi ette saa-i võta’, selle olõ-i kõvva iistütlejät.