Kuula ja
laula kaasa

Siin lehel saad kuulata seto leelo arhiivisalvestusi. Osad neist on tavalised salvestused ja teised, nn “karaoke” laulud, on väga haruldased seto leelo mitmekanalisalvestused. Karaoke lauludes on võimalik kuulata seto koori eri hääli, sest iga laulja hääl on salvestatud eraldi mikrofoniga (teised hääled siiski kostavad, kuid vaiksemalt taustal). Need salvestused annavad väga hea ülevaate seto leelo rikkalikust mitmehäälsusest. Mitmekanalisalvestusi on üsna vähe ja need on õppematerjalina tõeline aare, sest eri viisivariantide väljakuulamine tavaliselt salvestuselt, kus kõik hääled kõlavad koos, on väga keeruline.

Hiir´okõnõ, hal´kõnõ

Küla / koor: Nedsaja

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Anna Uibo

1973

Kadrilaul

Küla / koor: Haudjasaare

Eestütleja: Agrepina Pihlaste
Killõ: Anna Arumets

1961

Väravamäng

Küla / koor: Meremäe

Eestütleja: Veera Tulik
Killõ: Maria Säde

1972

Tahtu-is kuiki meil kodo minnä

Küla / koor: Helbi

Eestütleja: Jefimia Leigri

1972

Lääme vihta veerümähe

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1983

Käve teedä käärolist

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1977

Laulkõ summah seto naasõ’

Küla / koor: Kosselka

Eestütleja: Maarja Pähnapuu
Killõ: Anne Petserimägi

1991

Truba Taar´a

Küla / koor: Meremäe, Uusvada

Eestütleja: Olga Lohk
Killõ: Maria Möldri

1990

Hoi tara, või tara, naase’ naka laulõmahe

Küla / koor: Tonja

Eestütleja: Anne Vabarna

1934

Maaselitsa, veeselitsa

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Olga Ohtla
Killõ: Anne Pall

1986

Mäe hääl, hannaga’

Küla / koor: Tonja

Eestütleja: Anne Vabarna

1949

Väravamäng

Küla / koor: Obinitsa

Eestütleja: Jefimia Mast
Killõ: Anastasia Lust

1972

Vot om hüäkene

Küla / koor: Saatse

Eestütleja: Senni Kivitalo
Killõ: Aleksandra Hammas

1990

Tulõ sõsar mäe pääle

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Liidia Lind
Killõ: Maria Raudla

1990

Rikas puu

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1970

Lätsi alla lilli

Küla / koor: Nedsaja

Eestütleja: Jekaterina Lummo

1972

Kitsõlaul

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Olga Ohtla

1972

Sinilill-paiopill

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1977

Rikka ja vaesõ mäng

Küla / koor: Kosśolka, Molniga, Sabelina

Eestütleja: Maria Pähnapuu ja Jevdokia Raat
Killõ: Anna Petserimägi

1979

Tütarlatsõ’ linnukõsõ’

Küla / koor: Hait, Lill

Eestütleja: Olga Matvejeva
Killõ: Lidia Kondratjeva

2008

Truba Taaŕa

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Kõokõnõ, tammõkõnõ

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anna Kõivo

1990

Kits läts orgo

Küla / koor: Obinitsa

Eestütleja: Aleksandra Pilbe

1981

Sedä seto laulu

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1977

Pöörälaul

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anastassia Puhm
Killõ: Maria Rõžikova

2006

Karavuut

Küla / koor: Mikitamäe, Helmine

Eestütleja: Veera Lunda
Killõ: Olga Luga

1998

Handa, handa, hahekõsõ’

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Lidia Lind
Killõ: Maria Raudla

Kuldnõ noorik

Küla / koor: Napi

Eestütleja: Nasta Puiestee
Killõ: Anne Ploompuu

1973

Kats sõsart kargasõ’

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anna Kõivo
Killõ: Maria Raudla

1990

Transvaal

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Nikolai Jallai
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Leigotamine

Küla / koor: Meremäe mehe'

Eestütleja: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1995

Laul läts läbi Setomaa

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1995