Kuula ja
laula kaasa

Siin lehel saad kuulata seto leelo arhiivisalvestusi. Osad neist on tavalised salvestused ja teised, nn “karaoke” laulud, on väga haruldased seto leelo mitmekanalisalvestused. Karaoke lauludes on võimalik kuulata seto koori eri hääli, sest iga laulja hääl on salvestatud eraldi mikrofoniga (teised hääled siiski kostavad, kuid vaiksemalt taustal). Need salvestused annavad väga hea ülevaate seto leelo rikkalikust mitmehäälsusest. Mitmekanalisalvestusi on üsna vähe ja need on õppematerjalina tõeline aare, sest eri viisivariantide väljakuulamine tavaliselt salvestuselt, kus kõik hääled kõlavad koos, on väga keeruline.

Rikas puu

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1970

Lätsi alla lilli

Küla / koor: Nedsaja

Eestütleja: Jekaterina Lummo

1972

Kitsõlaul

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Olga Ohtla

1972

Sinilill-paiopill

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1977

Rikka ja vaesõ mäng

Küla / koor: Kosśolka, Molniga, Sabelina

Eestütleja: Maria Pähnapuu ja Jevdokia Raat
Killõ: Anna Petserimägi

1979

Tütarlatsõ’ linnukõsõ’

Küla / koor: Hait, Lill

Eestütleja: Olga Matvejeva
Killõ: Lidia Kondratjeva

2008

Truba Taaŕa

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Kõokõnõ, tammõkõnõ

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anna Kõivo

1990

Kits läts orgo

Küla / koor: Obinitsa

Eestütleja: Aleksandra Pilbe

1981

Sedä seto laulu

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1977

Pöörälaul

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anastassia Puhm
Killõ: Maria Rõžikova

2006

Karavuut

Küla / koor: Mikitamäe, Helmine

Eestütleja: Veera Lunda
Killõ: Olga Luga

1998

Handa, handa, hahekõsõ’

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Lidia Lind
Killõ: Maria Raudla

Kuldnõ noorik

Küla / koor: Napi

Eestütleja: Nasta Puiestee
Killõ: Anne Ploompuu

1973

Kats sõsart kargasõ’

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anna Kõivo
Killõ: Maria Raudla

1990

Transvaal

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Nikolai Jallai
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Leigotamine

Küla / koor: Meremäe mehe'

Eestütleja: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1995

Laul läts läbi Setomaa

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1995

Laul läts läbi Setomaa

Küla / koor: Värska, Kuldatsäuk

Eestütleja: Maret Vabarna
Killõ: Maria Raudla

Ülge’ ütte’

Küla / koor: Meremäe, Hõpõhelme' ja Uusvada mehe'

Eestütleja: Olga Lohk
Killõ: Maria Möldri

1990

Vanaimäkene

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Hähkämine

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Mõrsjaikk

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Järvelaul

Küla / koor: Mikitamäe, Helmine

Eestütleja: Natalia Tarkus
Killõ: Veera Lunda

1999

Ilolaul

Küla / koor: Tonja

Eestütleja: Anne Vabarna

1959

Hällülaul

Küla / koor: Kosśolka

Eestütleja: Maarja Pähnapuu
Killõ: Anne Petserimägi

1991

Mit´o ütel´ Mat´olõ

Küla / koor: Nedsaja

Eestütleja: Jekaterina Lummo

1982

Miihi praasnigulaul

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Põllulaul

Küla / koor: Meremäe, Hõpõhelme'

Eestütleja: Zinaida Raud
Killõ: Maria Saaremaa

2008

Hähkämine

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Lidia Lind
Killõ: Maria Rõzikova

2006

Põllulaul

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anastassia Puhm
Killõ: Maria Rõzikova

2006

Aulavva laul

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Maria Rõžikova
Killõ: Anastassia Puhm