Seto leelo viisid

Mitmehäälsus

Seto leelot lauldakse mitmehäälselt. Põhihäält torrõt laulab eestütleja ja kogu koor. Ülemist saatehäält killõt laulab ainult üks laulja. Lauljad järgivad kooskõlade moodustamise põhimõtet: helirea noodid jagunevad kahte rühma ja koos kõlavad ainult ühe rühma noodid. Sellest põhimõttest lähtub ka viisi varieerimine. Eestütleja aeg-ajalt kergütäb – kergendab laulmist, alustab uut rida madalamalt.

Uuri edasi

Helilaadid

Leeloviisides kohtab erinevat tüüpi helilaade: iidne haruldane pooltoon-poolteisttoon-laad, mida lihtsamalt on nimetatud “vanaks laadiks”, ilma pooltoonideta (anhemitoonilised) ja diatoonilised laadid ning nende vahepealsed vormid. Traditsioonilisele laulmisstiilile on omane arhailine mittetempereeritud häälestus ja helikõrguste kõikumine.

Uuri edasi

Laulmisstiilid

Leelotraditsioonis erinevad vanema ja uuema päritoluga laulud mitte ainult sõnade, vaid ka muusikalise stiili poolest. Saab eristada kahte vanemat stiili (vanim ja keskmine) ja uuemat stiili. Kõigi laulude muusikaliseks ühisosaks on kaks häält kooriosas ja lõpunoodi asukoht helirea keskel. Laulmisstiilides erinevad heliread, rütm, killõ ja torrõ partiide ehitus ning varieerimine.

Uuri edasi