Seto Latsi Kuul Talinah

Tipa-tapa till´okõnõ, tipa nii, tipa naa, tipa mamma maŕakõnõ, tipa-nii, tipa-naa, läämi Seto Latsi Kuuli, tipa-nii, tipa-naa.

Seto Laste Kooli sünnipäev on 10. jaanuaril 2012. Kooli kokkukutsujad tahtsid pakkuda Tallinna seto juurtega peredele kooskäimise võimalust, kuna sooviti oma lastele tutvustada seto kultuuri ja traditsioone. Koos käiakse Tallinna linnas. Lapsed ootavad kõige rohkem ühiseid üritusi – näiteks traditsioonilist munaveeretamist kevadel. Alati rõõmustavad ka külaskäigud Setomaale. On tore, et juba 11 aastat saavad Tallinna seto perede lapsed Seto Laste Kooli ühistel koosviibimistel seto kultuuriga tutvuda.

Tipa-tapa till´okõnõ, tipa nii, tipa naa, tipa mamma maŕakõnõ, tipa-nii, tipa-naa, läämi Seto Latsi Kuuli, tipa-nii, tipa-naa.

Seto Latsi Kooli hällüpääväst piämi 10. jaanuari 2012. aastagal. Kooli kokkohõikaja’ tahtsõva’ Talina seto juuriga perrile pakku kokkokorjumisõ võimaluist. Taheti latsilõ seto kultuuri tutvabast tetä’ ni ütidselt seto kombist kinni pitä’. Kokko saias Talina liinah. Latsõ’ uutva’ väega ütitsit kokkosaamisi - keväjäst munaloomkat. Kõgõ mindäs hüä meelega Setomaalõ kost´ma. Joba ütstõist aastakka saava’ pääliina seto juuriga perre’ kõrralidsõlt kokko ni iskvä’ illo ni opva’ vanno tiidmiisi.

Piirkond
Tallinn

Juhendaja/eestvedaja
Helve Mets, Annela Laaneots

Kontakt
557 9808
annelalaaneots@gmail.com

Facebook

Nulk
Tallinn

Oppaja/vedosnik
Helve Mets, Annela Laaneots

Kirota’ ja helsta’
557 9808
annelalaaneots@gmail.com

Facebook

Esinemised

Esinemine pole meile omaette eesmärk. Kõige olulisem on Tallinna seto lastele seto kultuuri õpetamine. Oleme tähtsaks pidanud osalemist Setomaal toimuvatel Seto leelopäeval ja Seto tantsupeol, osa võtmist Seto Kuningriigipäevast. Oleme astunud üles ka Baltical ja rahvusvahelisel noorte folklooripäeval Luunjas. Seto Laste Kooli eestvedamisel ilmub juba aastaid setokeelne lasteajakiri Täheke.

Esinemisõ'

Mi põhihuvi olõ-i joht püüne pääle astu. Kõgõ tähtsap om mi jaost seto latsilõ Talnah seto kultuuri oppamine. Ku saami, käümi õks Setomaal Leelopääväl, Seto Kuningriigih a niisamatõ Seto Tandsopidol. Olõmi olnuka Baltical ni Luunjah nuuri folklooripääväl. Seto Latsi Kuul kõrraldas ka setokeelidse latsiaokirä Täheke välläandmist.