Tsirgukõsõ’

Meie koor hakkas koos käima 2003. aastal Petseri linnas eesti koolis. Koori lõid kolm inimest – koori juht Helju Tsopatalo, kooli direktor Svetlana Rakuta ja seto kogukonna juht praegusel Vene valitsuse alla jääval Petserimaal Helju Majak. Meie lauljad on pärit Petserimaalt ning elavad siin ka praegu. Petserimaa on väga rikas heade lauljate poolest. Meie kõige olulisem püha on maarjapäev. Peame väga tähtsaks setu kultuuri säilitamist praegusel piiritagusel Petserimaal. Setosid siin enam eriti palju ei ela ja koore on meil vähe – mitu aastat olime siin ainuke seto leelokoor. Meie suurim rõõm on suhelda oma seto sugulastega, kuulda neid seto keelt rääkimas, õppida koos uusi laule, tantse ja pillilugusid.

Kohtume kord nädalas. Kasutame Helju Tsopatalo kogutud kohalikke sõnu ja viise, samuti Eestist kaasa toodud seto laule.

Mi pargikõnõ nakaś kokko käümä 2003. aastagal Petsereh Eesti koolih. Kolm naist oll´ koori sünnü man: Tsopatalo Helju, kinkast sai pargikõsõ iistvidäjä, Rakuta Svetlana oll´ tuud aigo kooli direktri ni Majagu Helju, kia om parhilla setokõisi iistvidäjä Vinne valtsusõga Petseremaal. Mi laulja’ omma’ peri Petseremaalt ni elässe ka parhilla siih. Petseremaa om olnu väega rikas hüvvi lauljidõ poolõst. Mi jaost om Maaŕapäiv kõkõ tähtsäp pühä. Mi hoita’ omma’ seto kombõ’ parhilladsõl piiritagotsõl Petseremaal. Setosit om veid´o jäänü ni olõmi olnu ainumas seto laulukuur siih. Meele miildüs veiga uma seto hõimuga kokko saia’, kuulda’ ni kõnõlda’ seto kiilt, oppi’ vahtsit laulõ ni tandsõ ja pillimängo.

Kokko korjumi üte voori nädälih. Laulami ummi paigapäälitsit sõnno ni viise, mia Tsopatalo Helju kokko om kogonu, võtami ülest ka Eestist üteh tuudu seto laulõ.

Piirkond
Petseri

Juhendaja/eestvedaja
Elena Variksoo

Kontakt
+791 1364 0153
elenavariksoo@gmail.com
elenavariksoo@yandex.ru

Nulk
Petseri

Oppaja/vedosnik
Elena Variksoo

Kirota’ ja helsta’
+791 1364 0153
elenavariksoo@gmail.com
elenavariksoo@yandex.ru

Esinemised

Käime ka esinemas. Meil on 30-minutiline kontsertprogramm (koos muinasjutuga). Petserimaal oleme seto kultuuri nädala raames esinenud juba viiel aastal.

Esinemisõ'

Käümi ka esinemma. Meil om 30 mintanõ kava üteh vanno jutussidõga. Seto kultuuri nädälit olõmi pidänü jo viis aastakka.

Kuula

Kullõ’

Lätsi alla lilli

Oh sa vana valgõ jänes