Hähkämine

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Näiokõnõks sa noorõ-, noorõkõnõ noorõ, noorõkõnõ noorõ
Lääde kotost sa mine-, minemähe mine-, minemähe mine
Majast vällä no marssi- marssimahe marssi, marssimahe marssi
Kotost viiäs är kogo- kogonista kogo, kogonista kogo
Esä majast viiäs igä- igävästä igä, igävästä igä
Kodo jääse sul kostma kostma kävvu kostma, kostma kävvu kostma
Armas paik jääs aigo aigo viitä aigo-o, aigo viitä aigo-o
Näio viiäs ar tõistõ tõistõ viirde tõistõ-õ, tõistõ viirde tõistõ
Kabo viiäs är kavvõ- kavvõndõhõ kavvõ, kavvõndõhõ kavvõ
Sedä tiiä-i no kuiki kuiki üüldä kuiki-i, kuiki üüldä kuiki
Mõistai kuiki joht mõtõl- mõtõldagi mõtõl, mõtõldagi mõtõl
Määneks elo sul ette ette tulõ ette-e, ette tulõ ette
Määne muudu sul ette ette murdus ette-e, ette murdus ette
Kui saasõ sul ikäv ikäv elo ikäv, ikäv elo ikäv
Saa kalk sul kasu- kasumine kasu, kasumine kasu
Olõt elüst siis e-e-essünü essü, e-essünü essü
Umast muudust olt muu- muutunu muu-u, muutunu muu
Näiokene sa noorõ noorõkõnõ noorõ, noorõkõnõ noorõ
Hallõ hallõ om hani hanikõista hani, hanikõista hani
Pallo hallõ kui partsi- partsikõista partsi, partsikõista partsi.

ERA, DH 218 (14) < Värska, Nedsaja - Vaike Sarv ja Kari Hakala < Kati Lummo, eestütleja, Maria Raudla, killõ, Liidia Lind, Jevgenia Sui, Jevdokia Aelas, Anna Kõivo, Jekaterina Sai, Maria Rõžikova (1990).