Hähkämine

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Lidia Lind
Killõ: Maria Rõzikova

2006

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Hähkämine

Näiokõnõ_ks sa noorõ-, noorõkõnõ, noorõ-, noorõkõnõ, noorõ,
mi_ks meeli sa maŕa-, maŕakõnõ, maŕa-, maŕakõnõ, maŕa.
Lääde kotost sa mine-, minemähe, mine-, minemähe, mine,
ese majast sa kallu-, kallumahe, kallu-, kallumahe, kallu.
Ette-ks heidä’ sa Essu, Essu risti, Essu, Essu risti Essu.
Jummal tiidä sis juha-, juhatassõ, juha-, juhatassõ, juha.
Näiokõnõ sa noorõ-, noorõkõnõ, noorõ-, noorõkõnõ, noorõ,
olõt usku sa oi-, oigõta, ojo-, oigõta ojo,
viitä olõt sa vesse-, vesselätä, vesse-, vesselätä, vesse.
Umma-ks usko sa unõ-, unõhtagu-i, unõ-, unõhtagu-i, unõ.
Usko panõ’ sa ui-, uibohe, ujo-, uibohe, ujo.
viitä panõ-ks sa visla-, vislapuuhtõ, visla-, vislapuuhtõ, visla.
Uibo ommõ sääl uja, uja veereh, ujo, uja veereh, ujo,
vislapuu om külä, külä veereh/otsah, külä, külä otsah, külä.
Näiokõnõ-ks sa noorõ-, noorõkõnõ, noorõ-, noorõkõnõ, noorõ.
puuhu panõ’ sa tuvi, tuvi putsai, tuvi, tuvi putsai, tuvi.
siilo ala-ks sa sini, sini siibo sini, sini siibo sini.
A ku-ks saasõ sul elo, elo ikäv, elo, elo ikäv, elo,
kalki saasõ vast kasu-, kasumine, kasu-, kasumine, kasu.
Võta’ puust sis tuvi, tuvi putsai, tuvi, tuvi putsai, tuvi,
siilo alta sis sini, sini siibo, sini, sini siibo, sini.
Tulõ’ kodo sa tunni-, tunnikõsõst, tunni-, tunnikõsõst, tunni,
ese majja sa veid´o, veid´okõsõst, veid´o, veid´okõsõst, veid´o.
Aŕa sütüs sis süä, süämekene, süä/süjo, süämekene, süä/süjo,
üle lätte sul kalki, kalki meeli, kalki, kalki meeli, kalki.
Näiokõnõ-ks sa noorõ, noorõkõnõ, noorõ, noorõkõnõ, noorõ,
hallõ ommõ sinno hani, hanikõista, hani, hanikõista, hani,
pall´o hallõ sinno partsi, partsikõista, partsi, partsikõista, partsi.

ERA, DH 17 (40) < Värska al - Žanna Pärtlas, Janika Oras, Andreas Kalkun, Triino Ojamaa, salv. Jaan Tamm < Lidia Lind, eestütleja, Maria Rõžikova, killõ, ja koor (2006).