Mõrsjaikk

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Maamakõnõ, mu armakõnõ,
kallis kull´a maamakõnõ, või kaligo!
Lähene ….. ma sullõ lähkohe,
kurval meelel ….. ma saista kottalõ.
Sullõ jovva_i ma jalga kumardõlla,
mar´akõnõ joht maalõ pain’tõlla.
Kumarda(-a), nii kumalõ jää,
maalõ heidä, nii maalõ jää!
Üles nõsõ_i ma ilma nõstmaldaq,
ülest astu_i imp av’tamaldaq.
Sullõ kallu ma kaala ümbrele,
sullõ oiu ma olgõ nõalõ.
Kaossi_ks ma su kaala ümbrelle,
upussi su olgõ nõalõ!
Süä_ks ommõ mul süväste haigõ,
meelekene om ladvani lahki.
Mille naksit ti minno andmahe,
mille naksit ti varra valm’stama,
kas tiiä_s sa, ime, mu ikä,
vanõp, tiiä_s kas latsõ vanadusta?
Ammuq olõ_s joht tuu aokõnõ,
toonaq oll´ tuu tunn´kõnõ,
põllõ seeh sa veide põllo pääle,
rüpü seeh sa veide rüä manoq,
sinnäq pannit sa kõivo kiikuma,
vaahtrõhe sa pannit vaakuma.
Kõiv ommõ viil kar´avitsakõnõ,
tuu vaher viil ommõ väikene.
Nii olõ ma noori nä’okõnõ,
õga taha_i ma mehele minnäq,
õga taha_i ma kaasal kaldudaq.
Näio olõ ma noori nä’okõnõ,
õga mõista_i ma mehega elläq.
Maamakõnõ, mu armakõnõ,
kallis kull´a maamakõnõ, või kaligo!

ERA, DH 218 (13) < Värska, Nedsaja - Vaike Sarv ja Kari Hakala < Jekaterina Lummo, eestütleja, Maria Raudla, killõ, Liidia Lind, Jevgenia Sui, Jevdokia Aelas, Anna Kõivo, Jekaterina Sai, Maria Rõžikova (1990).