Põllulaul

Küla / koor: Meremäe, Hõpõhelme'

Eestütleja: Zinaida Raud
Killõ: Maria Saaremaa

2008

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Lõpõ’, lõpõ’ sa põllu- jo -kõnõ,
mine’ otsa sa küll osakõnõ.
Aŕa teie mi küll tükü tüüdä.
Panni kokko mi küll pala maada,
anni kärro mi no kässile,
sõitu anni mi no sõrmilõ.
Selle-ks teie mi küll tükü tüüdä,
panni-ks kokko mi küll pala maada.