Truba Taar´a

Küla / koor: Meremäe, Uusvada

Eestütleja: Olga Lohk
Killõ: Maria Möldri

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Ara naakõ laulõmahõ,

Truba Taar´a, armas Maar’a
Kisla noori vello veli
Munapudõr mu sõsari
Mis sa muistsõ mullõ tulõ-s
Kui ma kosõ sinno kolmehavva

Kullakõsõ’ kul´atama.
Miä’ks vigä meil laulu laulta,
Kua’ks süüdü meil kul´atõlla.
Omma suuri meil summakõnõ,
Paras laulu om pargikõnõ.

ERA, DH 221 (16) < Uusvada k. – Vaike Sarv ja Kari Hakala < Olga Lohk, killõ Maria Möldri ja koor (7.–8.05.1990).