Tulõ sõsar mäe pääle

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Liidia Lind
Killõ: Maria Raudla

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Tulõ sõsar sa mäe pääle
Keerä sõsar sa kingo pääle
Kohe jummal om mäe loonu
Essu kingo om kirotanu
Sinnä naasõ mi laulma lääme
Mäel illos om laulu laulta
Kingol kinä om keerätellä
Kokko tulnu sääl kolga rahvas
Viirde viirdnü sääl veererahvas
Kolga nakas sääl kul´atama
Veererahvas sääl veerätämä

RKM, Mgn. I 59 (5). Värska k., eesl. Liidia Lind, s. 1931 (4. rida), killõ Mari Raudla (5. rida).