Ülge’ ütte’

Küla / koor: Meremäe, Hõpõhelme' ja Uusvada mehe'

Eestütleja: Olga Lohk
Killõ: Maria Möldri

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Ülge_ks, ülge’ ütte vai kostkõ_ks, kostkõ’ kolmõ,
vai ülge(_ks), ülge’ ütte vai kostkõ_ks, kostkõ’ kolm!
säändsit, säändsit velju om veid´o_ks-, veid´okõsõ,
vai säändsit, säändsit velju vai veid´o-, veid´okõs,
kao_ks-, kaokandjit om kasi_ks-, kasinahe,
vai kao_ks-, kaokandjit vai kasi_ks-, kasinah!
saie, saie kokko ni leie_ks, leie laulu,
vai saie, saie kokko vai leie, leie laul,
ülge_ks, ülge’ ilo vai ilo_ks-, ilosahe,
vai ülge_ks, ülge’ ilo vai ilo(_ks)-, ilosah,
laulu_ks-, laulukumu vai kumõ_ks-, kumõhõhe,
vai laulu-, laulukumu vai kumõ_ks-, kumõhõh,
Johus, johus ussõh kiä olõ_ks-, olõvada,
vai johus, johus ussõh vai olõ_ks-, olõvat,
kiä_ks, kiä laulu vai kuulõ_ks-, kuulõvada,
vai kiä, kiä laulu vai kuulõ_ks-, kuulõvat?
Näio_ks, näio ussõh vai olõ_ks-, olõvada,
vai näio, näio ussõh vai olõ_ks-, olõvat,
näio_ks, näio laulu vai kuulõ_ks-, kuulõvada,
vai näio_ks, näio laulu vai kuulõ_ks-, kuulõvat,
panni_ks, panni laulu vai papõ_ks-, papõrihe,
vai panni_ks, panni laulu vai papõ_ks-, papõrih,
ilo_ks-, ilo kirjä vai kiro_ks-, kirotõlli,
vai ilo_ks, ilo kirjä vai kiro_ks-, kirotõl´.

ERA, DH 221 (17) < Uusvada, Meremäe - Vaike Sarv ja Kari Hakala < Olga Lohk, s. 1921, eestütleja, Maria Möldri ja Nikolai Vahtramägi, killõd, Meremäe ja Uusvada koorid (1990).