Vanaimäkene

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Vanaimäkene, mille tulli tuu õdagukõnõ,
vanaimäkene, mille tulli tuu õdagukõnõ,
vanaimäkene, kagoh hällü tuu hämäräkene,
vanaimäkene, kagoh hällü tuu hämäräkene.
Vanaimäkene, mille panni sa kõhna kõlksõhe,
vanaimäkene, mille panni sa kõhna kõlksõhe,
vanaimäkene, ussõlda sa panni huunõhe,
vanaimäkene, ussõlda sa panni huunõhe?
Vanaimäkene, sinnä käve ńoid tśurrõ tśuhknita,
vanaimäkene, sinnä käve ńoid tśurrõ tśuhknita,
vanaimäkene, poissa käve ka sääl poolakõisi,
vanaimäkene, poissa käve ka sääl poolakõisi,
vanaimäkene, mehe’ Meremäelt minno meel´tämäh,
vanaimäkene, mehe’ Meremäelt minno meel´tämäh.
Vanaimäkene, sääl jäie ma tiine tele pääle,
vanaimäkene, sääl jäie ma tiine tele pääle,
Härmä Ivokõnõ, sääl jäie ma rassõ rattilõ,
Härmä Ivokõnõ, sääl jäie ma rassõ rattilõ.
Härmä Ivokõnõ, selle jovva-i su verevä’ vitä’,
Härmä Ivokõnõ, selle jovva-i ńoo’ verevä’ vitä’,
Härmä Ivokõnõ, sino hindśo’ no jovva-i hel´otõlla,
Härmä Ivokõnõ, sino hindśo’ nä jovva-i hel´otõlla,
Härmä Ivokõnõ, mitte mõista-i no midägi tetä’,
Härmä Ivokõnõ, mitte mõista-i no midägi tetä’,
Härmä Ivokõnõ, kurvaline ma kohegi minnä’,
Härmä Ivokõnõ, kurvaline ma kohegi minnä’.

ERA, DH 221 (14) < Uusvada k - Vaike Sarv ja Kari Hakala < Nikolai Jallai, s. 1921, eestütleja, Nikolai Vahtramägi, killõ, ja koor (1990).