Miihi praasnigulaul

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Nikolai Rimm
Killõ: Nikolai Vahtramägi

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Miihi praasnigulaul

Hoi ta_ks ve-le-ke-ei-si või noorõ-jallõ-kõisi,
vaiõ hoi ta_ks ve-l´o-kõ-õi-si vai noorõ-õ-jallõ-õ-koo,
saie-ks kõsõ’ ütte ni lööge’ kõsõ laulu,
vaie saie-ks kõõ-sõrrõ ü-üt-te või lööge-ks kõõ-sõrrõ la(a)ul,
setä-ks kõsõ aigu mi ammu-ks kõsõ oodi,
vaiõ setä kõõ-sõrrõ a-ai-gu või ammu-ks kõõ-sõrrõ ood´,
sedä kõsõ tunni küll tulõ-jallõ-vada’,
vaiõ sedä-ks kõõ-sõrrõ tunni või tulõ-ks-kõõ-sõrrõ-va(a)t,
kohe kõsõ omma’ nu kolga’ kokko tulnu’
vaiõ kohe kõõ-sõrrõ kolga’ või kokko-ks-kõõ-sõrrõ-tu(u)ln,
kohe kõsõ omma’ nuu’ veere’ kokko viirdnü’
vaiõ kohe-ks kõõ-sõrrõ veere’ või kokko-kõõ-sõrrõ-viirdń!

ERA, DH 221 (12) < Uusvada k - Vaike Sarv ja Kari Hakala < Nikolai Rimm, eestütleja, Nikolai Vahtramägi, killõ, ja koor (1990).