Vot om hüäkene

Küla / koor: Saatse

Eestütleja: Senni Kivitalo
Killõ: Aleksandra Hammas

1990

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Tere, tere ütle tere, vot om hüäkene
Üle hulga kõnõlõ
Tulli üles hummogulla
Varra inne valgõta
Mõsi suu suie pää
Ala känge aujala’
Pääle pikä pääväjala’
Esi mõtli umal meelel
Pääso mõtli umal pääl
Kohe saava sammu säädä
Kohe saa käuki käändä
Perituult saat Petserehe
Vastatuult saat Verskahe
Verskast kutsõ kullanõ
Paprõ pääl oll pallo ritto
Meile tulli juripäivä
Astus armas aokõnõ
Tulkõ kokko kul’atama
Kiirke üte kirmasehe
Teele anna tuhat teno
Sada anna aituma
Kutsi meidä kirmaskihe
Ütte kokko illo iskma
Kodo jäti kurva’ sõna’
Paika panni paha’ sõna’
Siiä tahtsõ siidisõnno
Vesselätä viiekeista
Aituma olkõ terve’
Kalli kavva elämähe
Saa meil käugust kõnõlda
Mõnõst aost meeleh pittä

RKM, Mgn. I 58 (1) Saatse v., Saatse k., eestütl. Senni Kivitalo, s. 1926 (3. rida), killõ Aleksandra Hammas, s. 1921 (4. rida). Kogujad: V. Sarv (küsitleja), K. Hakala (lindistaja). Salvestuskoht: Värska kultuurimaja. Aeg: 7.5.1990