Hällülaul

Küla / koor: Kosśolka

Eestütleja: Maarja Pähnapuu
Killõ: Anne Petserimägi

1991

Hällülaul

Hällü jo, kull´a hällükene,
aagõ’ no meidä minemähe,
käske’ jo meidä k´aumahe.
Liha-ommõ-võõdõ’ leinäline,
muna-ommõ-pühi murrõlinõ.
Olõ-i meil hällü mäe päälä,
olõ-i inäp kiiku kingu päälä.
Olõ-i inäp hällü tegijätä,
hirrõ-ks olõ-i mõtsast tuujata,
ori-olõ-i-hirrõ otsijata,
olõ-i vahru püürjitä,
hällü-olõ-i-vitsa otsijata.
Liha-olli-võõdõ’ leinäline,
muna-ks-ommõ-pühi murrõline.
Olõ-i inäp mäe pääl munaloomkat,
olõ-i inäp muna veerütäji.
Kõik ar´a vell´o’ liina lätsi’.
Uutkõ, uutkõ ti noorõ’ vell´o’,
no-ks ti käänät suu’ kodo poolõ,
näütät ti silmi Kosśolkahe.
oo-ks tuud hüvvä olli Eesti aigo,
olle-ks meil päävä’ Pätsi aigo,
katsi olli hällü mi küläh.

ERA, DH 222 (4) < Kosselka k - Vaike Sarv, Kari Hakala < Maarja Pähnapuu, killõ Anne Petserimägi (1991).