Hällülaul

Küla / koor: Mikitamäe, Helmine

Eestütleja: Natalia Tarkus
Killõ: Veera Lunda

1998

Hällülaul

Hällü_ks, kull´a hällükene,
mine_ks jo, mine’, meelimaŕakõnõ!
Ait´umma_ks külävell´o’,
teivä_ks hällü hüvvä paika,
kiigõ_ks kinnä kotussõhe.
Olõ-i olgõ orihirres(t)
olõ-i nõkla nõdirmõsta.
Ait´umma_ks külävell´o’,
om meil kohe kokko tulla’,
hällülauda, koh meil laulda’.
Hällü_ks kull´a korõgõhe,
taha_ks minnä taivahe.
Korgõst näe umma koto,
taivast näe umma tarrõ.

Helmine, CD 1999, nr 8 < Mikitamäe - Vaike Sarv, Žanna Pärtlas, Jaan Tamm < Natalia Tarkus, killõ Veera Lunda, Helmine (1998).