Hällülaul

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Gavril Riitsaar
Killõ: Jakob Kadak

1972

Hällülaul

Tulgõ’ nu_ks hälmä hällü jo pääle,
tulgõ’ jo hälmä, tulgõ’ jo hälmä hällü jo pääl,
hälmä_ks nu hällü lavva jo pääle,
hälmä jo hällü, hälmä jo hällü lavva jo pääl,
külä_ks vell´o’ kõik vinna-jo-kõsõ’,
külä jo vell´o’, külä jo vell´o’ vinna-jo-kõ(õ)s.

RKM, Mgn II 2433 e < Uusvada k - Ingrid Rüütel < Gavril Riitsaar, 68 a, eestütleja; Jakob Kadak, 76 a, killõ; Ivan Allapuu, 74 a; Aleksei Leim, 56 a; Nikolai Rimm, 50 a; Ivan Ladvik, 50 a (1972).