Ilolaul

Küla / koor: Tonja

Eestütleja: Anne Vabarna

1959

Ilolaul

Ilo sõidi küle jõkõ pite,
Ilo sõidi jõkõ pite,
Laulu_ks marssõ küle maada pite,
Laulu marssõ maada piti.
Kia_ks vasta no küle putunõssõ,
kia vasta putunõssõ,
putunõssõ küle johtunõssõ,
putunõssõ johtunõssõ.
Vasta_ks putu sis küle poissa hulka,
vasta putu poissa hulka,
vasta kaldu no küll kaabumehe’,
vasta kaldu kaabumehe’,
aŕa_ks keelillä nä kõnõli’,
aŕa keelillä kõnõli’.
Võta’ meidä, sa no ilokõnõ,
võta’ meidä, ilokõnõ,
kae_ks meidä sa no kabukõnõ
kae’ meidä kabukõnõ.
Ilo_ks keelillä kõnõli,
Ilo keelillä kõnõli,
Laulu meelel küle manitsõli,
Laulu meelel manitsõli,
poissal omma’ naa’ küle puitsõ’ sõna’,
poissal omma’ puitsõ’ sõna’,
lõhmussitsõ’ küle lõigahusõ’,
lõhmussitsõ’ lõigahusõ’.
Koh_ks lauli taa küle poissa hulka
koh lauli poissa hulka,
kaabupää’ küle katśatõlli,
kaabupää katśatõlli,
sinnä_ks mõtsa ka küle murdunõsõ,
sinnä mõtsa murdunõsõ.
Laani maalõ ka küle laskõnõsõ,
laani maalõ laskõnõsõ,
ilma_ks noorilta mehiltä,
ilma noorilta mehiltä.
Teräviltä küle kireviltä,
teraviltä kireviltä.
Ilo sõidi jalle_ks jõkõ pite,
Ilo sõidi jõkõ pite,
Laulu_ks marssõ jalki maada piti,
Laulu marssõ maada piti.
Kia_ks vasta jalki putunõssõ,
kia vasta putunõssõ,
putunõssõ jalki johtunõssõ,
putunõssõ johtunõssõ.
Vasta tulli ka küll naistõ hulka,
vasta tulli naistõ hulka,
lini-ks-pää’ küle linnukõsõ’,
linikpää’ linnukõsõ’.
Naase_ks keelillä kõnõli,
naase’ keelillä kõnõli.
Võta’ meidä sa no, Ilokõnõ,
võta’ meidä, Ilokõnõ,
lase_ks sisse sa meid, Laulukõnõ,
lasõ sisse meid Laulukõnõ.
Õga_ks taha-i ma no naistõ hulka,
õga taha-i naistõ hulka,
taha-i naistõ ma joht kamanduda,
taha-i naistõ kamanduda.
Koh õks lauli naa’ no naasekõsõ,
koh lauli naa’ naasekõsõ,
lini-ks-pää’ küle leelotevä,
linikpää’ leelotevä,
sinnä_ks takjas küle tarrõ tulli,
sinnä takjas tarrõ tulli,
hüdsi hüürdü küle põrmaduhe,
hüdsi hüürdü põrmaduhe.
Mõni poiga nakaś putru tahtma,
mõni poiga nakaś putru tahtma,
mõni kana nakaś kamma tahtma,
mõni kana kamma tahtma.
Ilo_ks sõidi jalki jõkõ piti,
Ilo sõidi jõkõ piti,
Laulu_ks marssõ jalki maada piti,
laulu marssõ maada piti.
Kia_ks vasta jalki putunõssõ,
kia vasta putunõssõ.
Putu-ks-nõsõ jalki johtunõssõ,
putunõsõ johtunõssõ.
Vasta_ks tulli ka küle näiohulka,
vasta tulli näiohulka,
kardavanik tulli kabokõisi,
kardavanik tull´ kabokõisi.
Aŕ nä kull´a sis küle kumardõlli’,
aŕa kull´a nä kumardõlli’,
partsi_ks maalõ nä sis painotõlli,
partsi’ maalõ nä painotiva’,
võta’ meidä sa no, Ilokõnõ,
võta’ meidä, Ilokõnõ.
Lasõ’ sisse sa küll, Laulukõnõ,
lasõ’ sisse sa, Laulukõnõ.
Nakaś Ilo sis küll naardõmahe,
nakaś Ilo naardõmahe.
Kinä_ks Ilo nakaś kiuhkumahe,
kinä Ilo nakaś kiuhkumahe,
võta_ks sisse ma no ilotamma,
võta’ sisse ma ilotamma,
lasõ_ks sisse teid ma laulõmahe,
lasõ’ sisse ma laulõmahe.
Koh_ks lauli taa no näiokõsõ’,
koh lauli no näiokõsõ’,
kardavanigõ’ küll kadśativa’,
kardavanigõ küll kadśativa’,
sinnä_ks kütsi’ tä küll kütse’ maŕa’,
sinnä kütsi no kütse’ maŕa’,
palli_ks palohvka’ verevä’,
palli palohvka’ verevä’,
saie ks maasik sis küle maa küle pääle
saie maasik maa pääle.
Saie lina sis küle liiva pääle,
saie lina liiva pääle.
Vabarna’ saiva’ varrõ otsa,
vabarna’ saiva’ varrõ otsa.
Ilokõista, sis küle, Laulukõista,
Ilokõista, Laulukõista,
ommõ_ks illos ka küll näio elo,
ommõ illos näio elo,
ommõ kallis sa küll kabo elo,
ommõ kallis küll kabo elo.
Hius om hellä küll näil ola päällä,
hius om hellä näil ola päällä,
kandlõkeele’ omma’ kaala päällä,
kandlõkeele’ om kaala päällä.
Käsi-i hius küll ilotõlla,
käsi-i hius ilotõlla,
vahalatva küle vallatõlla,
vahalatva käsk vallatõlla.
Suvõ ma söömäldä olõssi,
suvõ söömäldä olõssi,
talvõl õks ma kängäldä käüsi,
talvel kängäldä käüsi.
Läbi_ks lääsi’ ma viil iätse järve,
läbi lääsi’ ma iätse järve.
Läbi lääs tulistõ turbastõ,
läbi tulistõ turbastõ,
läbi lääs sõõru ma küll sõmõradsõ,
läbi sõõru ma sõmõradsõ.
Saasi_ks näiost kui viil tõista kõrda,
saasi’ näiost ma tõista kõrda.
Saasi’ kabost küll viil kattõ kõrda,
saasi’ kabost ma kattõ kõrda.
Küll ma_ks kitsõ küll sis kinni võtassi,
küll kitsõ kinni võtassi,
jäneselle sis ma järge joosõssi,
jäneselle järge joosi.
Inne_ks põlvõ oll´ mul põdra suuru,
inne põlvõ mul põdra suuru,
oo_ks minno ka küll vanna naista,
edo minno küll vanna naista,
kui ma olli ka küll näiokõnõ,
aŕa olli ma näiokõnõ,
tulli_ks tuuli minno keelämähe,
tulli tuuli mu keelämähe.
pilvi kinni tull´ no pidämähe,
pilvi kinni tull´ pidämähe,
jova-s minno sis ka tuuli keeldä’,
jova-s minno no tuuli keeldä’,
jova-s pilvi sis joht kinni pitä’,
jova-s pilvi joht kinni pitä’.
Keeli_ks ese, hot´ küll keeli ime,
keeli ese, keeli ime,
keeli_ks vaneba mõlõba’,
keeli’ vanõba’ mõlõba’.
Heidi_ks kättä sis ma kääni päädä,
heidi kättä ma kääni päädä,
tõista_ks jalga ma sis tõrahudi,
tõista jalga ma tõrahudi.

RKM, Mgn II 1382 b < Tonja k - Selma Lätt ja Aino Strutzkin < Anne Vabarna, 82 a, ja koor (1959).