Järvelaul

Küla / koor: Mikitamäe, Helmine

Eestütleja: Natalia Tarkus
Killõ: Veera Lunda

1999

Järvelaul

Iikene, järvekene,
kallis kalarannakõnõ!
Illos elo om järve veereh,
kallis elo om kalarannah.
Aŕa tulõ kui kinä kevväi,
kallis kala-kui-aokõnõ,
järveh kallo om kullatsita,
hõpõhanda om havvõkõisi.
Võta nooda sis nulga päältä,
sadasilmä saina päältä,
lääme_ks järve mi püüdemähe,
kaasa kalla lätt kaemahe.
Tuvvas kodo sis elokala,
tuvvas tuurõ’ tulõ pääle.

Helmine, CD 1999, nr 10 < Mikitamäe - Vaike Sarv, Žanna Pärtlas, Jaan Tamm < Natalia Tarkus, killõ Veera Lunda, Helmine (1998).