Kadrilaul

Küla / koor: Haudjasaare

Eestütleja: Agrepina Pihlaste
Killõ: Anna Arumets

1961

Kadrikase, kudrikase, kadrikoo, kadrikoo!
Kost kadri siia tulli?
Kadri tulli kavvõndõsta,
läbi suu ligeda,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina,
pilliruugu silmä pisti,
kastõhaina kaala lõigas.
Kadri omma toolta maalta,
koh kurõ’ kulda süüvä,
hani’ halast hõbõhõta.
Tulli läbi pikä mõtsa,
tulli korgõ kuusõmõtsa,
kuusõnõgla kurku lätsi,
kadanõgla kaala tulli,
pähnälehe pääle joosi.
Oh neid vaeseid kadrilatsi,
kadrikase, kudrikase!
Kuulõ, peenü perenaane,
pääle peenü peremeesi,
laskui olla usse takah,
laskui saista saina takah!
Tere, ahi, amm-suu,
tuhkhaud, tulimulk!
Kadrikase, kudrikase!
Anna-ks liha lipsokõnõ,
anna villo veidokõsõ,
anna rasva raasakõsõ,
kuulõ, peenü perenaane!

EKRK, Fon 23 (5) < Setomaa, Haudjasaare k – Udo Kolk < Agrepina (Agripina) Pihlaste (1892–1968), Anna Arumets, killõ, ja koor (1961).