Kitsõlaul

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Olga Ohtla

1972

Ooda’, ooda’, kits, kits,
ooda’, ooda’, kits, kits,
Küll ma sullõ soe lövvä,
küll ma sullõ soe lövvä,
Õga susi kitsõ-i süü’,
kitsõl olõ-i kiiltä, miiltä,
sikal olõ-i silmi sarvi
Ooda-ks, ooda’, susi, susi,
ooda’, ooda’, susi, susi,
Küll ma sullõ-ks rahva lövvä,
küll ma sullõ rahva lövvä
Õga rahvas sutta-i hae’,
õga susi kitsõ ei süü.
Kitsõl olõ-i kiiltä miiltä
sikal olõ-i silmi sarvi
Oodaks ooda rahvas rahvas,
küll ma sullõks kahru lövvä
Õga kahr rahvast murra

Ooda, ooda kahõr, kahõr,
küll ma sullõ tulõ lövvä
Õga tuli kahru ei paloda’

Ooda’, ooda’ tuli tuli,
küll ma sullõ vii lövvä
Õga vesi tuld ei vala

Ooda’, ooda’ vesi, vesi,
küll ma sulle härä lövvä.
Õga härgä vett ei juu

Ooda’, ooda’, härg, härg,
küll ma sullõ tammõ lövvä.
Õga tammi härgä ei tapa’

Ooda’, ooda’, tamm, tamm,
küll ma sullõ kirvõ lövvä.
Õga kirvõs tammõ-i rao

Ooda’, ooda’, kirvõs, kirvõs,
küll ma sullõ kivi lövvä
Õga kivi kirvest rao-i

Ooda’, ooda’, kivi, kivi,
Küll ma sullõ vagla lövvä
Õga vagõl kivvi-i aja-i

Ooda’, ooda’, vagõl, vagõl,
küll ma sullõ hauka lövvä.
Õga haugas vakla ei süü’

Ooda’, ooda’, haugas, haugas,
küll ma sullõ püssü lövvä.
Õga püss haugast tapa-i
õga haugas vakla ei süü,
õga vagõl kivvi-i aja,
õga kivi kirvõst rao-i,
õga kirvõs tammõ ei rao,
õga tammi härgä-i tapa’,
õga härgä vett ei juu,
õga vesi tuld ei vala’,
õga tuli kahru-i paloda,
õga kahr rahvast murra-i,
õga rahvas sutta-i hae’,
õga susi kitsõ-i süü.
Kitsõl olõ-i kiiltä, miiltä,
sikal olõ-i silmi sarvi.

RKM, Mgn II 2242 e < Mikitamäe k - Herbert Tampere < Olga Ohtla, 68 a ja koor (1972).