Kõokõnõ, tammõkõnõ

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anna Kõivo

1990

Kõokõnõ, kõo-nu-kõnõ tammõkõnõ,
vahõr valgõ, vaher nu valgõ puukõnõ.
Alta juurta, alta nu juurta vesi joosi,
päältä latvu, päältä nu latvu päivä paistsõ.
Kasvi tammi, kasvi sis tammi taivahe,
vaher valgõ, vaher nu valgõ pilve mano.
Kiä lätsi, kiä läts tammõlt taivahe,
näio tammõlt, näio läts tammõlt taivahe,
vahtrõlt valgõ, vahtrõlt läts valgõ pilve pääle.
Mille näio, mille läts näio taivahe,
mõtõl´ Kuud, mõtõl´ tä Kuud kosilasõst,
Päivä meestä, Päivä nu meestä meelelisõst.
Saa-s Kuust, saa-s täl Kuust kosilaista
Päävast meestä, Päävast saa-s meestä meelelistä.
Kuu oll´ kummõr, Kuu oll´ kummõr, sis oll´ kuri,
Kuu oll´ tsirpi, Kuu oll´ tsirpi, sis oll´ terräv.
Päiv palot, päiv ar palot´ näio palgõ’
kulõht näio, kulõht ar näio kulmukõsõ’.
Tahtsõ taivast, tahtsõ tä taivast tagasi ,
saa-s taivast, saa-s tä taivast tagasi,
pilvelt maalõ, pilvelt saa-s maalõ maa pääle.
Tammi murrõl, tammi oll murrõl murdunu,
vaher vette, vaher oll´ vette vaonu.
Määne murõh, määne no murõh murd´ tammõ,
kohe vette, kohe nu vette vaiu vaher?
Ime murõh, ime nu murõh murd´ tammõ
silmävette, silmä-nu-vette vaiu vaher.

ERA, DH 218 (12) < Värska k, Nedsaja k - Vaike Sarv, Kari Hakala < Anna Kõivo, eeslaulja ja Leiko (1990).