Kuldnõ noorik

Küla / koor: Napi

Eestütleja: Nasta Puiestee
Killõ: Anne Ploompuu

1973

Uibos oll´ meil külä otsah, kuldnõ noorik,
uibo olli külä otsah, hellä(/e)-hellä(/e)-rooś,
uibost võtt´ tä uma õnnõ.
Vislapuu oll´ külä veereh,
kuslapuu oll´ kua lävel,
sarapuu oll´ sanna lävel,
tammõpuu oll´ tarõ lävel.
Kuslapuust sul tulli’ kośa’,
vislapuust sul veeri viina’,
sarapuust sul saiõ saaja’,
tammõpuu pand´ tano pähä.
Illos Tiio, kallis Tiio,
Tiio illos, Tiio kallis,
Tiio musi mullõ magus.
Saie-ks maali maia piteh,
saie-ks pilti pereht piteh.
Üüse-ks hüä mul hõlma võtta’,
päivä-ks hüä sul pääle kaia’.

EKRK, Fon 83 (a9) < Napi k - Paul Hagu < Nasta Puiestee, 80 a (eeslaulja); Anne Ploompuu, 60 a (killõ); Maria Kaup; Anna Oru, 52 a (26.07.1973).