Lääme vihta veerümähe

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1983

Lääme vihta veerümähe, vihta veerümähe,
lääme-ks luuda lõikumahe, luuda lõikumahe,
astu-ks aromõtsa ala, …
veerü-ks kõivovõso viirde,
viime-ks kodo aroviha,
lõigu pehme’ lehese’.
Kui iks tulõ puul´pühä,
saasõ-ks sannapääväkene,
panõ-ks sanna savvumma,
küla-ks sanna küttümmä,
võta-ks peio siis pehme viha,
aro-ks-viha kan´dli ala.
Lää siis sanna lämmähe,
sau- õks -sanna lõunõhõ,
viho piha pehmestä,
viho-ks tur´o tugõvasta,
kuvvõst pääväst kuuti lüvvä’, kulla kuuti lüvvä’,
nädälistä vaiva nätä’, jäl´ki vaiva nätä’.

Veera Pähnapuu, Põrstõ k, snd 1916; Maria Vanamets, snd 1919 (killõ); Pelageja Vanamets, snd 1917; Anna Orehhova, snd 1919; Linda Helü, snd 1941. Kogujad Vaike Sarv, Jaan Sarv 1983. RKM, ER 47 (2).