Lätsi alla lilli

Küla / koor: Nedsaja

Eestütleja: Jekaterina Lummo

1972

Lätsi alla lilli,
lätsi alla alla lilli, lätsi alla alla lilli …
pööri pajupilli,
peotäüs sai pille,
rüpütäüs sai lille,
johtu külä kuulvat,
mõtliva’ ollõv’ Pihkva pilli’,
mõtliva’ ollõv’ Kahkva kandlõ’.
Õga olõ-s Pihkva pilli’,
õga olõ-s Kahkva kannõl,
tuu olli pajupilli,
tuu olli vitsavile.

RKM, Mgn II 2232 a < Nedsäjä k - Herbert Tampere < Jekaterina Lummo, 56 a ja koor (1972).