Laul läts läbi Setomaa

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1995

Olõ-i leelo liinast tuud
õga laulu laanõst saad.
Laul läts läbi Setomaa
hõpõhelme helinäl.
Ilo tuudu om toolta maalta,
sõna’ saadu śoolta maalta.
Naksi kotost tulõmahe,
kallis kotost kallumahe,
panni-ks rinda suurõ sõlõ,
heidi kaala hõpõhelme.
Panni-ks sõrmõ sõlõ pääle,
tõõsõ sõlõ tele pääle,
heidi-iks sõrmõ helme pääle,
katsi kaalakõrra pääle.
Sõlõ päält ma sõna võti,
tele päält ma laulu teie.
Tele päält ma sõna teie,
helme päält ka helü saie.
Omma-ks sõna sõlõ alla,
valgõ linige vahela.
Selle-ks laula umah kotoh,
Tallinnah ka leelotõllõ.

LP Setu lauluema Veera Pähnapuu, 1989, nr 15 < Põrste - Priit Kuulberg < Veera Pähnapuu ja Põrste koor (1989).