Vell´okõsõ’, noorõkõsõ’

Küla / koor: Uusvada

Eestütleja: Juhkim Luuga
Killõ: Jakob Kadak

1973

Vell´okõsõ’, noorõkõsõ’

Vell´o_ks, vell´o-ga-kõsõ’ võ-(h)e noorõ_ks, noorõ-jallõ-kõsõ,
vai vell´o-, ve-jel-l´o-kõõ-sõ’ vai noorõ-, noo-o-rõkoo,
meidä_ks, meidä küll meeli- võ(h)e -mar´a-, -maŕa-küll-kõisi,
vai meidä, meidä meeli- vai maŕa-, maŕagoo
kui mi_ks, kui mi küll esä- vai -kotost, -kotost tulli,
vai kui mi, kui mi esä- vai -kotost, -kotost tull´,
vällä_ks kasõ mi veeri vai veli-, velisistä,
vai vällä, vällä veeri vai veli-, velisist,
laulu_ks panni_ks vil syna’ vai sõgla_ks, sõgla pääle,
vai laulu panni syna’ vai sõgla, sõgla pääl,
laulu_ks, laulu-panni-viie mi lavva_ks, lavva pääle,
vai laulu, lauluviie vai lavva, lavva pääl.
Naksi_ks, naksi kõik laulu mi laulõ_ks-, laulõmahe,
vai naksi, naksi laulu vai laulõ-, laulõma(ah)
piisü_ks, piisü kõik illo mi pidä_ks-, pidämähe,
vai piisü, piisü illo vai pidä-, pidämä(ä)h,
Laulu_ks, laulu küllõ sõna võti_ks sõgla, sõgla päältä,
vai laulu, laulusõna vai sõgla, sõgla päält,
laulu_ks, laulu võti viie küll lavva_ks, lavva päältä,
vai laulu, laulu (võti) viie vai lavva, lavva päält.

RKM, Mgn II 2418 h < Uusvada k - Ingrid Rüütel ja Kristi Salve < Jefim Luuga, 79, eestütleja; Jakob Kadak, 77, killõ; Ivan Allapuu, 74; Aleksei Leim, 56; Ivan Ladvik, 57 (1973).