Põllulaul

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Nati Tarkus
Killõ: Veera Lunda

1995

Põllulaul

Nüüd lääme mi linna kakmahe, lelo, lelo, lelo,
meid ommõ-ks hüä hulgakene,
meid om üts tüüpargikõnõ.
Suur ommõ meil linaväläkene,
pikk ommõ meil linapõlkõnõ.
Panni käümä mi uma käekese’,
panõ sõudma mi uma sõrmõkõsõ’,
siis jovva-ks mi otsa õdagusta,
otsa jovva-ks mi viil viluaost.
Päiv ommõ meil maŕa madalanna,
linnu ommõ taa liki õdaguta.

Mikitamäe - Vaike Sarv ja Žanna Pärtlas < Nati Tarkus (eestütleja), Veera Lunda (killõ) ja koor (1995).