Maaselitsa, veeselitsa

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Olga Ohtla
Killõ: Anne Pall

1986

Maaselitsa, veeselitsa,
maase- jallõ -litsa, veeselitsa,

mano-ks meil küll tulli maaselitsa,
mano jallõ tulli maaselitsa,

ligi-ks meile tulli lihaheide’,
ligi tulli lihaheide’ (lihavõõdõ’).

Tulli küll sis mängmä mäe pääle,
tulli jallõ mängmä mäe pääle,

kingo jallõ pääle keerätämmä,
kingo jallõ pääle keerätämmä,

mägi-ks ommõ luudu meile mänge,
mägi ommõ luudu meile mänge,

kingo’ luudu-ks meele keerätellä,
kingo’ luudu meele keerätellä.

Miä-ks mi küll võimõ, võiva’, tetä’,
miä mi võimõ, võiva’, tetä’,

kua-ks võimõ, võiva’, kohe minnä’,
kua-ks võimõ, võiva’, kohe minnä’ –

ommõ-ks viil meil lumi lustipaigah,
ommõ lumi lustipaigah,

iä-ks ommõ iloasõmõlla,
iä ommõ iloasõmõlla.

Lupa-i meil küll lumi luste lüvvä’,
lupa-i meillä lumi luste lüvvä’,

lupa-i meil siin iä ilotõlla,
lupa-i meillä iä ilotõlla.

Maaselitsa veeselitsa,
maaselitsa, veeselitsa.

Kaegõ-ks jallõ sedä kaŕavuuta,
kaegõ jallõ sedä kaŕavuuta,

heitke’ jallõ sedä heiko-leiko,
heitke’ sedä heiko-leiko.

Kaŕa-ks ommõ -voda kaeminõ,
kaŕa- ommõ -voda kaeminõ,

heiko- ommõ -leiko heitemine,
heiko- ommõ -leiko heitemine.

EKRK, Fon 111 (a14) < Mikitamäe k – Paul Hagu < Olga Ohtla (eeslaulja), Anne Pall (killõ), Aleksandra Holmar (juuli 1986).