Mäe hääl, hannaga’

Küla / koor: Tonja

Eestütleja: Anne Vabarna

1949

Tulli-ks tulli laulma mi no mäe mäe pääle,
vai tulli tulli laulma vai mäe mäe pääle vai mäe mäe pääle,
kingo-ks kingo pääle mi no keerä- keerätämmä,
vai kingo kingo pääle vai keerä- keerätämmä vai keerä- keerätämmä.
Ommõ-ks ommõ Jumal siih no-ks mäe mäe loonu’,
vai ommõ ommõ Jumal vai mäe mäe loonu’ vai mäe mäe loonu’,
Essu-ks Essu kingo siih om kir´o- kir´otanu,
vai Essu ommõ kingo vai kir´o- kir´otanu …
Mäe-ks mäe loonu’ küll mii küll mii mängi’,
vai mäe mäe loonu’ vai mii mii mängi’ …
kingo-ks kingo mii kjul õks keerä- keerätellä’,
vai kingo kingo meele vai/kjul keerä- keerätellä’ …
Tulõ-ks tulõ sõsar no küll mäe mäe pääle,
keerä-ks keerä sõsar kjul õks kingo kingo pääle!
Kui sa-ks tulõ-i sõsar kjul õks mäe mäe pääle,
vai kui sa tulõ-i sõsar …
kingo tulõ-i pääle sa küll keerä- keerätämmä,
Külä-ks külä lina sis küll kündre kündre piust,
valla-ks saagu lina sis küll vassa vassa piust,
vai valla saagu lina vai vassa vassa piust …
Mii-ks mii lina’ saagu-ks lini- linikestä,
mii saagu lina vai lini- linikestä …
mii küll saagu pakla’ no küll palla- pallapoolõst,
mii saagu pakla’ vai palla- pallapoolõst!

KKI, RLH 49:3 (10) < Ton´a k - Anatoli Garšnek, Elmar Päss, Heljo Sepp, Mari Must, Veera Pino, Richard Viidalepp, Salme Lõhmus < Anne Vabarna ja neidude koor (1949).