Mit´o ütel´ Mat´olõ

Küla / koor: Nedsaja

Eestütleja: Jekaterina Lummo

1982

Mit´o ütel´ Mat´olõ: „Kuis saam’ ütte magama?“
Hoi maliina, hoi tumba, tumba, tumba jaa, hoi maliina.
Ar sa tulgu-i hulgahna, tulõ’ ühiütsindä.
Kui sa tulõt hulgaga, sis sa saat malgaga.
Ar sa tulku-i liiva piti, liiva pääle jäle’ jäävä’.
Ar sa tulku-i haina piti, haina pääl krõpin kuulda’.
Tulõ’ tarõtakost piti, liki lilli aida.
Akna alla hill´okõtsi, tarrõ tulõ’ tassakõtsi.
Ar sa essä ülest aagu-i, roń’ üle imä jalgu.
Tulõ’ peräpinki piti, takast taaritõrdut.
Sääl om Mat´ol illos asõ’, kalõvatsõ kattõga.
Sääl om Mit´ol Mat´oga hüä hõlmah maada.

RKM, Mgn II 3607 (5) < Värska al < Suure-Nedsaja k - Vaike Sarv < Jekaterina Lummo, snd 1916 (1982).