Uma koori kitmine

Küla / koor: Mikitamäe, Helmine

Eestütleja: Minna Hainsoo
Killõ: Veera Lunda

1998

Uma koori kitmine

Kõik õks kitvä’ ummi kuurõ,
mina_ks umma Helmilista.
Om meil kuuri kullaline,
om ka hõpõhõimuline.
Kuulsa_ks olõ umah kolgah,
virve_ks, uma valla pääle,
õkka_ks küllä kutsutassõ,
õkka_ks pitto pallõldassõ.
Kuigi saa-i mi kodo jäiä,
maŕa_ks, jäiä’ umma majja,
kitasnikis kirmaskillõ,
põldu pallõs pido pääle.
Kui mi käänä kirmaskillõ,
panõ_ks sinnä pido pääle,
kotti sääme kolmõ’ koogi’,
kolmõ’ koogi’, säitsme’ saia’,
pääle_ks pikä’ pudeligi,
maŕa_ks-viina’ magusagi.
Külä_ks küünüs küsümähe,
vana_ks naane nõudõmahe:
kost mi, armas, ao saamõ,
tuvi_ks, saamõ tunnikõsõ,
minnä_ks, ime, ilotamma,
linnu’, kokko leelotamma?
Vastas nääle vana naane,
noori_ks naane nobõhõnõ:
olõ-i tüü meil tegemäldä’,
asõl olõ-i ajamalda’ –
om meil kärmä’ käekese’,
om meil sõudja’ sõrmõkõsõ’.
Kõik õks kitvä’ ummi kuurõ,
mina-ks umma Helmilista.
Om meil ime’ ilolise’,
sõsara’ meil sõnolisõ’.

Helmine, CD 1999, nr 17 < Mikitamäe - Vaike Sarv, Žanna Pärtlas, Jaan Tamm < Minna Hainsoo, killõ Veera Lunda, Helmine (1998).