Pöörälaul

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Anastassia Puhm
Killõ: Maria Rõžikova

2006

Tsõõriks-tsõõri, tsõõri küll tsõõri püürä-püürä!
Tsõõri-ks tsõõrigu’ sõsarõ’!
Illos ommõ meil tsõõrih olla’,
illos tsõõrih om karada’.
Rinnah omma’ meil suurõ’ sõlõ’,
kaalah ehte’ ilosa’.
Kost mi saimõ’ suurõ’ sõlõ’,
saimõ’ks ehte’ ilosa’.
Vell´o-ks linnas Leningraati,
Vell´o-ks lätsi Riia liina.
Aŕ tä-ks lätsi tuuhtõ puuti,
kaldu tuuhtõ kauplustõ.
Koh õks müüdi suuri sõlgi,
müüdi’ks ehtit ilosit.
Säält mi-ks saime suurõ’ sõlõ’,
saimõ’ ehte’ ilosa’.
Tsõõri’ks-tsõõri, püürä-püürä!
Tsõõri-ks tsõõrigu’ sõsarõ’,
kul´a-ks-tage’ veerätäge’!

ERA, DH 17 (45) < Värska - Žanna Pärtlas, Janika Oras, Andreas Kalkun, Triino Ojamaa jt, heli Jaan Tamm < Anastassia Puhm, killõ Maria Rõžikova, Leiko (2006).