Rikas puu

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu

1970

Vot oll´, vot oll´/ütskõrd rikas puu,
kõik olli’ ossa’ tsirka täüs.
Ma lää pallõ hindäl rikkust,
angõ’ mullõ ütski tsirk.
Ei anna’ sääntsele ullile,
kes ei mõista’ pallõlda’.
Eis ma lää, eis ma võta
kõkõ pareba tsirgukõsõ.
Vot oll´, vot oll´/ütskõrd rikas puu,
kõik olli’ ossa’ tsirka täüs.
Ma lää-ga pallõ hindäl rikkust,
angõ’ mullõ ütski tsirk.
Ei anna’ sääntsele ullile,
kes ei mõista’ pallõlda’.
Eis ma lää, eis ma võta
kõkõ pareba tsirgukõsõ.
Vot oll´, vot oll´/ütskõrd rikas puu,
kõik olli’ ossa’ tsirka täüs.
Vot oll´, vot oll´ /ütskõrd rikas puu,
kõik olli’ ossa’ tsirka täüs.
Ma lää-ga pallõ hindäl rikkust,
angõ’ mullõ ütski tsirk.
Ei anna’ sääntsele ullile,
kes ei mõista’ pallõlda’.
Eis ma lää, eis ma võta
kõkõ pareba tsirgukõsõ.

Vot oll´, vot oll´/ütskõrd rikas puu,
kõik mu rikkus riisuti.

RKM, Mgn II 1873 a < Põrste k - Udo Kolk, Veljo Tormis < Veera Pähnapuu ja Põrste k koor (24.05.1970).