Rikka ja vaesõ mäng

Küla / koor: Kosśolka, Molniga, Sabelina

Eestütleja: Maria Pähnapuu ja Jevdokia Raat
Killõ: Anna Petserimägi

1979

Rikas olõ, rinda lää, rikassõõ!
Vaenõ olõ, vasta võta, vaivassõõ!
Kümme hobõst nurmõ pääl,
üts oll´ hopõn nurmõ pääl.
Aŕa künni suurõ nurmõ,
aŕa künni väiko nurmõ.
Pilli linnu Pihkvani,
pillu linno kodo mano.
Muud vilja Moskvani,
muud vilja Molnika.
Jää-i vili videlemä,
jääs vili videlemä.
Pessä kesvi kelbäni,
pessä kesvi vakakõistõ.
Pessä rüki ruudmõni,
pessä rüki kivi ala.
Aŕa küdsä valgõ vadsa,
aŕa küdsä musta vadsa.
Muudku’ laudu laaditõlõ,
olõ-i laudu laaditõlla.
Istepinke ehitelle,
kergokõisi ehitelle.

RKM, Mgn II 3193 (6) < Kosselka k, Molnika k, Sabelina k - Jaan Sarv, Vaike Sarv, Õie Sarv < Maria Pähnapuu, 65 a, Jevdokia Raat, 67 a, Anna Petserimägi, 61 a (killõ), (1979).