Pulmalaul

Küla / koor: Obinitsa

Eestütleja: Maria Valge

1990

Pulmalaul

Kia-ks suurõ nä sõitõnõsõ’,
kia jallõ suurõ sõitõnõsõ’,
kia korigõ tulõva’,
ummil hüvvil nä hobõsilla,
kallil kaara na süüjillä.
Tii triksõ ni palu paugi,
vell´o varsa taa valamista.
Hillä-hillä, tassa-tassa,
lasku-i karõlda katussillõ,
hukagu-ie mi huunita,
hiidütägü-i mi hüvvä näiot,
kattõ näio tä kasvatajat.
Kas õks vell´o om kavvõst tulnu,
viirdnü ommõ üle vessi,
kaldnu üle kas kalajärve?
Näio-ks ommõ meil ilma illos,
ilmaillos ni päävävallos.
Nii-ks kasvi meil kabokõnõ,
nii õks vimmü meil virvekene.
Kui keeri tä kerikohe,
kui õks kuna tä kohe lätsi,
kõik kuusõ’ sis kumardi’,
pikä’-ks pedäjä’ painudi’.
Kuusõ’-ks ütli śoo om kunigatütär,
vainolilli õt Liphardi tütär,
Tuu-ks olli no mi näio
mi kassui oll´ kabokõnõ.
Kõgõ mõtli mi umal meelel,
keeräteli mi umal keelel:
śoo-ks kandas meil kavvõndõhe,
viiäs sinnä üle vessi,
viiäs sinnä sõa-jallõ-suurõballõ/sta,
sinnä-ks Võnnu küll vanõbasta.
Meil ka-ks sugu küll Soomõh ommõ,
Karjalah om kallis hõimu.
Hillä-ks, hillä küll vell´o hõimu,
tassa-ks vell´o no tarka hõimu!

ERA, DH 220 (18) < Obinitsa k - Vaike Sarv, Kari Hakala < Maria Valge ja koor (1990).