Sedä seto laulu

Küla / koor: Põrste

Eestütleja: Veera Pähnapuu
Killõ: Maria Vanamets

1977

Laula üte laulukõsõ, sedä seto laulu,
mis om ime mul opanu, sedä seto laulu.
Hällü mullõ hääle andnu, sedä seto laulu.
Ime ammu aŕa koolnu, minu imekene,
kallis ammu’ kalmu lännü, mino imekene.
Ime illo üteh vii-s, sedä seto laulu,
laulu imel ala lammõ-s, śoo seto laulu.
Laulu’ jäivä’ mullõ laulda’, sedä seto laulu,
viie’ mullõ veerätellä, sedä seto laulu.
Sõna-ks suuhtõ surmani, sedä seto laulu,
laulu’ miilde mullani, sedä seto laulu.

RKM, Mgn ER 22 (4) < Setu - Aino Strutzkin < Veera Pähnapuu, killõ Maria Vanamets (20.08.1977).