Truba Taaŕa

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Jekaterina Lummo
Killõ: Maria Raudla

1990

Lätsi-ks ma vällä kaemahe,
vällä lätsi tsõõri moro pääle.
Lell´o jo lell´o, lell´o, lell´o,
Truba jo Taaŕa, armas Maaŕa,
kisla jo noori, vell´o veli,
muna- jo -pudõr, mu sõsari,
mis sa jo muistõ mullõ tulõ-s,
kui ma jo kosõ kolmõhavva jo.

Sääl ma kaie katsipoodi,
vissi jo silmi viisipoodi.
Muialt õks tulli musta savvu,
tõsõst tull´ talost tõrvast savvu.
Mi tull´ kotost kullast savvu,
hõhas jo savvu hõpõhõista.
Ar ma sis tarrõ küll tagasi,
tarõ küll lävele lähesi.

ERA, DH 219 (1) < Värska k, Nedsaja k - Vaike Sarv, Kari Hakala < Jekaterina Lummo, eeslaulja, Maria Raudla, killõ, Leiko ja Kuldatsäuga lauljad (1990).