Tütarlatsõ’ linnukõsõ’

Küla / koor: Hait, Lill

Eestütleja: Olga Matvejeva
Killõ: Lidia Kondratjeva

2008

Tütärlatsõ’, linnukõsõ’, ar ti minku-i mehele.
valevalerii vai rallallaa, valevalerii vai rallalla.
Ar ti minku-i mehele, ei saa iial tagasi.
Ar ti no joosku-i joodigõlõ, joodigõl saat nälgä nätä’.
Joodik lätt kõrtsi joosõ purjo, tulõ kodo larmitsas.
Võtap piidsa pessäp naist üle piha plikst ja plakst.
Innep pessäp naase ara, peräst latsõ’ järele.
Naane läts nulka nuudsati, pingi ala piidsati.
Oh, sa ime, oh, sa ese, mis ti minno kasvatit!
Istnu maalõ imehtänü’, mättä pääle märginü.
Innep minno vette veenü, mere kaldalõ kallanu.
Sääl minno vesi veerätanü, puhmu’ pulma’ pidänü.

ERA, DV 641, 653, 654 < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Tiit Sibul, Astrid Tuisk 2008 < Olga Matvejeva, Lidia Kondratjeva, Maria Ossipova, Maria Peterson, Anna Kutšerenko, Tatjana Medetskaja. video: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/setu/ee/03_26_laul.php