Väravamäng

Küla / koor: Obinitsa

Eestütleja: Jefimia Mast
Killõ: Anastasia Lust

1972

V: Mis ti sääl saisadõ?
M: Mii taha minemä!
V: Ei saa laska!
M: Mille saa-ai laska?
V: Meil on värräv katski.
M: Kjull õks sõsar parandas.
V: Mingas sõsar parandas?
M: Siidiga ja sjolkaga,
verevädse kriidiga.
V: Kos tuu sõsar siidi sai?
M: Eelä vell´o Riiah käve,
toona pässi Pärnä,
tõiõ siidi tullõnannõ,
kalõvadse karatõn.
V: Minge näist väräjist!
Imel pall´o tüterit,
liiga linahiussit,
kua vüüd koogulist,
haara vüüd hangulist,
olõs kos´a tulõsi,
olõs viina veerüsi,
ar´a üte annasi,
ar´a katsi kallutasi,
mehele mi panõsi.

RKM, Mgn II 2302 b < Obinitsa k - Ingrid Rüütel < Jefimia Mast (eeslaulja), 72 a, Anastasia Lust, 79 a, koor (1972).