Väravamäng

Küla / koor: Meremäe

Eestütleja: Veera Tulik
Killõ: Maria Säde

1972

– Mis ti sääl saisadõ?
– Mii taha minemä!
– Ei saa laska!
– Mille saa-ai laska?
– Meil on värräv katski.
– Kjull õks sõsar parandas.
– Mingas sõsar parandas?
– Siidiga ja sjolkaga,
verevädse kriidiga.
– Kos tuu sõsar siidi sai?
– Eelä vell´o Riiah käve,
toona pässi Pärnä,
tõiõ siidi tullõnannõ,
kalõvadse karatõn.
– Minge näist väräjist!
Imel pall´o tüterit,
liiga linahiussit,
kua vüüd koogulist,
haara vüüd hangulist,
olõs kos´a tulõsi,
olõs viina veerüsi,
ar´a üte annasi.

RKM, Mgn II 2320 d < Meremäe k., Meremäe v. – Ingrid Rüütel, Eesti Raadio buss < Veera Tulik, 45 a., Manni (Maria) Säde, 64 a, killõ (1972).