Vihmakõnõ, velekene

Küla / koor: Mikitamäe

Eestütleja: Veera Lunda
Killõ: Olga Luga

1998

Vihmakõnõ, velekene

Vihma_ks-, vihmakõnõ, sa velekene,
sado_ks, sado sagar, sa sugulanõ!
Ar sa_ks, ar sa minno küll likõst tekku-i,
tekku-i, tekku-i likõst sa tsirgukõista,
minno_ks, minno pääldä sa pääśokõista.
Olõ-i, olõ-i koto mul, koh kuivada’,
olõ-i, olõ-i tarrõ mul tahenõda’.
Ese_ks, ese olõ-i mul koto tennü,
veli_ks, veli palki veerätänü.
Kodo_ks, kodo om mul kuusõ alla,
tarõ_ks, tarõ tammõ om lehe alla.
Veerü_ks, veerü’, vihma, sa Vinnemaalõ,
saada_ks, saada’ sado sa Saarõmaalõ,
vile_ks-, viledsä koh vilänurmõ’,
kasi_ks-, kasinahe koh kaarapõllu’.
Tahtva_ks, tahtva’ vihma kõik vilänurmõ’,
kasta_ks, kasta kaara-kõik-põllukõsõ’.

Helmine, CD 1999, nr 3 < Mikitamäe - Vaike Sarv, Žanna Pärtlas, Jaan Tamm < Veera Lunda, killõ Olga Luga, Helmine (1998).