Arotaminõ “Kuvvamuudu om ao joosul muutunu seto leelo?”

2023 • 54:02 min

Filminud: Siimetsa Moonika, produtsent: Valgu Meel

Vestlusring “Kuidas on aja jooksul muutunud seto leelo?”
25. juulil 2023, Lummo Kati leelolaagris, Nedsaja külas, Setomaal

Esinejad: Kuremäe Anni, Heliste Leida
Küsitleja: Kalkuni Andreas

Tootja: © MTÜ Tedrekuke 2023
Filmimist toetas Eesti Rahvakultuuri Keskus