Lihavõttõ Lepäl

err.ee arhiivi videod on nähtaval ainult err.ee lehel. Vaata

Lihavõttõ Lepäl

1991 • 18:26 min

Autor, saatejuht Vaike Sarv, toimetaja Eeva Potter, režissöör Maie Kivita, operaator Aarne Veldre

Saade on salvestatud esimesel kevadpühal 1991. a Obinitsa ja Meremäe vahel Lepä külas, kiigeplatsi ääres. Külas leidus veel traditsiooniline munaveeretamise renn, mille naabrimees oli üle vaadanud. Kiigeplatsile oli kogunenud palju inimesi, nende seas mehi munaveeretamisvõistlusest osa võtma. Traditsioonilisi laule sai kuulda Helbi koori naistelt, kiigeplatsile olid tulnud ka Meremäe leelokoor, eeslaulja Olga Lohk, Meremäe “Mar’akõsõ” ja Obinitsa lasteansambel. Lõõtspillilugusid mängis Vassili Kahja. Folklorist Vaike Sarv ilmestab saadet oma poeetilise sõnaga.